Keitä olemme?

Itä-Turun Kokoomusnaiset ry on perustettu vuonna 1984 ja se kuuluu jäsenyhdistyksenä Kokoomuksen Naisten Liitto ry:een ja Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:een sekä Kokoomuksen Turun aluejärjestöön. Yhdistys on porvarillisesti ajattelevien naisten yhdistys, jonka tehtävänä on aktivoida naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Toiminnan painopisteenä on kehittää tasa-arvoa sekä edistää naisten mahdollisuuksia yhteisessä päätöksenteossa. Jäsenistöömme kuuluu paljon muun maussa yrittäjiä sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia. Yrittäjyys, talous sekä sivistys-, kasvatus- ja kulttuuriasiat ovat erittäin lähellä sydäntämme ja pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti näillä osa-alueilla.

Toivotamme kaikki aktiiviset toiminnan naiset tervetulleiksi kasvavaan joukkoomme!