Aloite puoluekokoukselle: Etelä-Karjalan mallin mukainen ohjeistus käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kaikkiin Suomen peruskouluihin

29.03.2022

Aloite Kokoomuksen Kalajoen puoluekokoukselle 10.-12.6.2022


Kouluikäisten kiusaamiseen ja väkivaltaisiin tekoihin liittyvät järkyttävät tapahtumat ovat lisänneet suurta huolta ja turvattomuuden tunnetta. Perusopetuslain 29 § edellyttää, että kaikilla oppilailla ja koulun henkilökunnalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä perusturvallisuus ei valitettavasti toteudu joka päivä kaikkien kohdalla.

Kouluissa on tehty suunnitelmat kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen. Lainvastaisia tekoja käsitellään kouluissa liian usein kiusaamisena. Kiusaaminen on epämääräinen ilmaisu, joka ei kerro yksittäisen teon vakavuutta, vastenmielisyyttä tai lainvastaisuutta. Laissa kiusaamista ei ole määritelty.

Kiusaamiseksi kutsutut lainvastaiset teot ovat tahallisia, jotka täyttävät lähes aina jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia, mutta korvausvastuu hänellä on. Tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla. Lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi, että se tapahtuu koulun alueella. Kaikkiin tilanteisiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylän tutkimusraportin (2021) mukaan koulukiusaamiseen puuttumisessa on eri kunnissa edelleen isot erot. Yksi ongelma on kiusaamisen selvittelyn lykkääminen. 

Kouluissa on ensisijaisesti omat keinot käytössä ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisessa. Selkeät lainvastaiset teot kuuluvat viranomaisille. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Tiivistettynä malli tarkoittaa sitä, että jos oppilas tekee koulussa lainvastaisen teon, teko keskeytetään välittömästi, asiasta ilmoitetaan huoltajille ja tehdään rikosilmoitus. Jokainen ilmoitus käsitellään yhteistyössä tarvittavien viranomaisten, kuten poliisin, nuorten oikeusedustajien, oppilashuollon ja lastensuojelun henkilöstön kanssa. Toimintamallissa uhrin lisäksi myös tekijä saa apua, ja ei-toivottu käyttäytyminen on monissa tapauksissa onnistuttu pysäyttämään. 


Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Etelä-Karjalan mallin mukainen ohjeistus otetaan käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kaikissa Suomen peruskouluissa


Itä-Turun Kokoomusnaiset