Nuorten mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen tulee puuttua vahvemmin ja ajoissa

18.11.2021

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Covid-19 -pandemian myötä hälyttävästi. Nuorilla on usein ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, väsymystä sekä yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteita. Yhä useampi nuori myös uupuu kesken opintojen.

Nuorisopsykiatrian jonot ovat kasvaneet huimaa vauhtia ja hoidon tarpeeseen ei pystytä vastaamaan enää odotetulla tavalla. Kunnissa tuleekin lisätä lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköille ammattihenkilöstä ja hoitopaikkoja. Terapiatakuu tulee säätää lailla, jotta jokainen terapiaa tarvitseva pääsee avun piiriin mahdollisimman nopeasti. Mielenterveydenongelmat yhdessä koulua käymättömyyden kanssa lisäävät lasten ja nuorten riskiä syrjäytyä. Nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen tulisikin puuttua nykyistä vahvemmin ja riittävän ajoissa.

Nuorten mielenterveyden ongelmien ehkäisemisessä korostuvat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäiseminen jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Myös vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea vanhempana olemiseen ja etenkin haastavista tilanteista eteenpäin pääsemiseen.

Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat jo pitkään esittäneet huolensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja vaatineet kouluihin ja oppilaitoksiin nopeasti lisää psykologeja, kuraattoreita ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden toimivuus tuleekin varmistaa sote-uudistuksessa. Lasten ja nuorten etua ei saa unohtaa!


Lisätiedot:

Jaana Kiviluote

puheenjohtaja, Itä-Turun Kokoomusnaiset